Logo Wioletta Narkowicz Atelier Białe

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Wioletta Narkowicz Atrlier oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salon Wioletta Narkowicz Atelier otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

2a. Salon Wioletta Narkowicz Atelier nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

2b. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi. Salon zastrzega sobie, ze cena podana przed usługa moze ulec zmianie jesli podczas usługi wynikną rzeczy na ktore stylista nie ma wpływu, a klient o tym nie poinformował.

3. Korzystanie z usługi w Salonie Wioletta Narkowicz Atelier jest równoznaczne, ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

6. Promocje i rabaty nie łączą się.

7. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Wioletta Narkowicz Atelier, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

8. Salon udostępnia pełne zabezpieczenie odzieży podczas trwania usługi. Salon nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.

9. Za usługi świadczone w Salonie przyjmujemy płatności wyłącznie gotówka.

10. Wizyta może zostać umówiona/odwołana telefonicznie, osobiście lub Booksy. W dni wolne od pracy wizyty mogą być odwoływane wyłącznie przez Booksy. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

11. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Wioletta Narkowicz Atelier , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

12. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.

13. Wizyty nieodwołane lub odwołane pózniej niż 24 H beda skutkowały nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości minimalnej 50 zł do 50 % wartości usługi pokrywająca koszty gotowości salonu do wykonania niezrealizowanej usługi. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków rezerwacyjnych.

14. Na terenie Salonu Wioletta Narkowicz Atelier zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

15. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Wioletta Narkowicz Atelier niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 5 dni od daty wizyty.

16. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnarkowicz@gmail.com

17. Reklamacja powinna zawierać prawidłowo wypełniony formularze reklamacyjny udostępniony na naszej stronie.

18. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji może okazać się niezbędna wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

19. Salon Wioletta Narkowicz Atelier rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

21. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym (salon Wioletta Narkowicz Atelier) . Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

22. Salon Wioletta Narkowicz Atelier zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.